Трите котета

 
Три котета - черно, сиво и бяло
видяли мишка...
... и се хвърлили подир нея!
Мишката скочила в кутия с брашно.
Котетата - подир нея!
Мишката избягала.
От кутията излезли три бели котета.
Трите бели котета видяли на двора жаба и се хвърлили подир нея!
Жабата скочила в един стар кюнец. Котетата - подир нея!
Жабата избягала...
... а от кюнеца изскочили три черни котета.
Трите черни котета видяли в езерото рибка...
...и се хвърлили подир нея!
Рибката избягала...
... а от водата изскочили три мокри котета.
Трите мокри котета тръгнали към къщи.
По пътя те изсъхнали станали пак черно, сиво и бяло.